Priser

Vi ser os nødsaget til at regulerer vores priser, specialt på kaffe.

Dette skyltes bla. Covid19, der har fået fragt og råvare til at stige.

Aromakaffe info

Vi er gået over til momsfri virksomhed, det medføre at der fremadrettet der ikke vil fremkomme moms på den vare

du måtte købe hos aromakaffe.dk.

Er du itivl om hvad det betyder kan du google`momsfri virksomhed` skat skriver om dette.

Et uddrag lånt fra billy.dk.

Du er generelt momsfritaget, hvis din omsætning (før moms) holder sig inden for 50.000 kr. om året, dvs. uanset,
om du sælger varer/ ydelser, der er kategoriseret som ‘momsfrie ydelser’ hos SKAT.
Du er heller ikke momspligtig, når du har en momsfri omsætning.
Det er valgfrit om du momsregistrerer din virksomhed.
Når virksomheden ikke er momsregistreret, er du fritaget for at lave et momsregnskab.
Du behøver selvsagt heller ikke en momsopgørelse eller momsafregning med SKAT.

Du kan altså være momsfritaget af to årsager.
Enten er det på grund af varens/ ydelsens art eller på grund af størrelsen på virksomhedens omsætning.


Er du i tvivl er du velkommen til at skrive til os. Her